اطلاعیه جهت قبول شدگان آزمون ورودی سال 1394
تاریخ انتشار : دوشنبه 02 اسفند 1395 10:00 - تعداد مشاهده : 451

اطلاعیه

 

بدینوسیله به اطلاع قبول شدگان آزمون ورودی سال 1394( اعم از ذخیره ها و قبول شدگان اصلی) که به دلیل عدم تکمیل پرونده؛ پروانه کارآموزی خود را دریافت نکرده اند میرساند از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان مرداد ماه سال 1396مهلت دارند با مراجعه به واحد صدور پروانه کانون مرکز نسبت به رفع نقص و تکمیل پرونده اقدام نمایند در صورت عدم تکمیل پرونده در مهلت تعیین شده، قبولی این افراد در آزمون ورودی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

 

کانون وکلای دادگستری مرکز