متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده 8 در تیرماه 1398
ثبت نام از تاریخ 1398/04/20 تا 1398/04/30
تاریخ انتشار : سه شنبه 08 مرداد 1398 10:30:00 - تعداد مشاهده : 244
اطلاعیه در خصوص ثبت نام قبول شدگان تکمیل ظرفیت آزمون ورودی سال 1397
مشاهده لیست اسامی ، مهلت و نحوه ی ثبت نام
تاریخ انتشار : سه شنبه 04 تیر 1398 12:16:01 - تعداد مشاهده : 822
اگهی تکمیل ظرفیت آزمون سال 1397
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 خرداد 1398 03:17:00 - تعداد مشاهده : 549
متقاضیان پروانه (بندهای مختلف ماده8 فروردین ماه سال 1398)
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 10:30:00 - تعداد مشاهده : 1115
اعلام نتیجه انتخاب شهر - راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397 کانون وکلای دادگستری مرکز
اعلام نتیجه انتخاب شهر و راهنمای تکمیل فرم معرفی وکیل سرپرست
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 09:50:00 - تعداد مشاهده : 3773
راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سال 1397
راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سال 1397
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 فروردین 1398 15:39:01 - تعداد مشاهده : 2433
اطلاعیه قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1397 کانون وکلای دادگستری مرکز که موفق به انجام استعلام پزشکی قانونی نشده اند
برابر هماهنگی انجام شده با سازمان پزشکی قانونی استان تهران می توانند ...
تاریخ انتشار : دوشنبه 26 فروردین 1398 08:45:00 - تعداد مشاهده : 778
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 فروردین 1398 08:12:10 - تعداد مشاهده : 902
برگ راهنمای دریافت استعلامات پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1397
دریافت استعلامات سه گانه از طریق سایت کانون
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 اسفند 1397 11:15 - تعداد مشاهده : 2389
اطلاعیه در خصوص ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی سال 1397
اسامی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397 کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار : چهار شنبه 03 بهمن 1397 14:44 - تعداد مشاهده : 4289
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست
99 نفر از پذیرفته شده سهمیه ایثارگری آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز (به موجب دادنامه شماره 283 الی 305 مورخ 1397/04/16)
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 دی 1397 10:25 - تعداد مشاهده : 2158
راهنمای انتخاب شهر 99 نفر ایثارگران آزمون سال 96
راهنمای انتخاب شهر 99 نفر ایثارگران آزمون سال 96
تاریخ انتشار : شنبه 08 دی 1397 10:44 - تعداد مشاهده : 1427
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 فروردین 1397 09:59 - تعداد مشاهده : 2784
راهنمای انتخاب شهر از طریق اینترنت
مربوط به قبول شده های آزمون ورودی سال 1396
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 اسفند 1396 18:30 - تعداد مشاهده : 2363
برگ راهنماي دریافت استعلامات قبول شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال 1396
برگ راهنماي دریافت استعلامات
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1396 10:00 - تعداد مشاهده : 2738
اسامی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز (سهمیه عادی و ایثارگر)
اسامی قبول شده های آزمون بر اساس حروف الفبا
تاریخ انتشار : سه شنبه 03 بهمن 1396 13:10 - تعداد مشاهده : 2294
معرفی وکیل سرپرست تکمیل ظرفیت آزمون سال 1395
معرفی وکیل سرپرست تکمیل ظرفیت آزمون سال 1395
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1396 08:55 - تعداد مشاهده : 1633