راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٩ کانون وکلای دادگستری مرکز
راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سال ١٣٩٩
برگ راهنمای دریافت استعلام های پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال ١٣٩٩
پذیرفته شدگان محترم آزمون ورودی سال ١٣٩٩ کانون وکلای دادگستری مرکز (سهمیه عادی و ایثارگر)
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری آزمون ورودی سال ١٣٩٩ کانون وکلای دادگستری مرکز
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون کارآموزی وکالت سال ١٣٩٩ کانون وکلای دادگستری مرکز
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ( ٢٠ الی ٣٠ تیرماه ١٤٠٠ )
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ ( بیستم الی سیم فروردین ماه ١٤٠٠ )
آخرین مهلت اعطایی جهت رفع نقص پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٨
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز