متقاضیان پروانه (بندهای مختلف ماده 8 ثبت نامی تیر ماه 1397)
تاریخ انتشار : یکشنبه 14 مرداد 1397 12:00 - تعداد مشاهده : 913
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
بدون آزمون ورودی - از 20 تا 30 تیر ماه 1397
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 تیر 1397 07:30 - تعداد مشاهده : 857
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 فروردین 1397 09:59 - تعداد مشاهده : 1514
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه (مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)
مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری - بدون آزمون ورودی
تاریخ انتشار : یکشنبه 19 فروردین 1397 10:55 - تعداد مشاهده : 1003
راهنمای انتخاب شهر از طریق اینترنت
مربوط به قبول شده های آزمون ورودی سال 1396
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 اسفند 1396 18:30 - تعداد مشاهده : 1199
برگ راهنماي دریافت استعلامات قبول شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال 1396
برگ راهنماي دریافت استعلامات
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1396 10:00 - تعداد مشاهده : 1661
اسامی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز (سهمیه عادی و ایثارگر)
اسامی قبول شده های آزمون بر اساس حروف الفبا
تاریخ انتشار : سه شنبه 03 بهمن 1396 13:10 - تعداد مشاهده : 1485
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه (مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه مخصوص بندهای مختلف ماده 8
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 08:05 - تعداد مشاهده : 1015
معرفی وکیل سرپرست تکمیل ظرفیت آزمون سال 1395
معرفی وکیل سرپرست تکمیل ظرفیت آزمون سال 1395
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1396 08:55 - تعداد مشاهده : 1155
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه (مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)
ثبت نام مهرماه (20 الی 30) متقاضیان بندهای مختلف ماده 8
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 مهر 1396 12:20 - تعداد مشاهده : 1258
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1395 کانون وکلای دادگستری مرکز
به آگاهی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1395 کانون وکلای دادگستری مرکز می رساند که ...
تاریخ انتشار : دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 12:00 - تعداد مشاهده : 1035
اعلام نتایج انتخاب شهر و اخذ فرم استعلام اینترنتی
(مخصوص قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1395)
تاریخ انتشار : جمعه 25 فروردین 1396 21:00 - تعداد مشاهده : 1311
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت انتخاب شهراینترنتی
قبول شده های آزمون کارآموزی وکالت 1395
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 اسفند 1395 12:10 - تعداد مشاهده : 762
راهنمای انتخاب شهر از طریق اینترنت
مخصوص قبول شده های آزمون 1395
تاریخ انتشار : شنبه 21 اسفند 1395 18:00 - تعداد مشاهده : 1069