آخرین مهلت اعطایی جهت رفع نقص پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1397
تاریخ انتشار : شنبه 09 آذر 1398 12:52:01 - تعداد مشاهده : 0
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397 کانون وکلای دادگستری مرکز
قبول شده های تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397
تاریخ انتشار : یکشنبه 19 آبان 1398 10:02:01 - تعداد مشاهده : 129
متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده 8 در مهر ماه 1398
ثبت نام از 1398/07/20 تا 1398/07/30
تاریخ انتشار : یکشنبه 12 آبان 1398 10:45:00 - تعداد مشاهده : 126
راهنمای انتخاب شهر (تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397) از طریق اینترنت
مهلت تکمیل فرم انتخاب شهر: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08 می باشد
تاریخ انتشار : دوشنبه 29 مهر 1398 18:00:01 - تعداد مشاهده : 145
مهلت اعطایی جهت رفع نقص پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1397
مهلت اعطایی جهت رفع نقص پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1397
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 11:56:01 - تعداد مشاهده : 88
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 20 الی 30 مهرماه سال 1398
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 20 الی 30 مهرماه سال 1398
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 07:00:01 - تعداد مشاهده : 215
متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده 8 در تیرماه 1398
ثبت نام از تاریخ 1398/04/20 تا 1398/04/30
تاریخ انتشار : سه شنبه 08 مرداد 1398 10:30:00 - تعداد مشاهده : 1078
اطلاعیه در خصوص ثبت نام قبول شدگان تکمیل ظرفیت آزمون ورودی سال 1397
مشاهده لیست اسامی ، مهلت و نحوه ی ثبت نام
تاریخ انتشار : سه شنبه 04 تیر 1398 12:16:01 - تعداد مشاهده : 1407
اگهی تکمیل ظرفیت آزمون سال 1397
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 خرداد 1398 03:17:00 - تعداد مشاهده : 1123
متقاضیان پروانه (بندهای مختلف ماده8 فروردین ماه سال 1398)
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 10:30:00 - تعداد مشاهده : 1734
اعلام نتیجه انتخاب شهر - راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397 کانون وکلای دادگستری مرکز
اعلام نتیجه انتخاب شهر و راهنمای تکمیل فرم معرفی وکیل سرپرست
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 09:50:00 - تعداد مشاهده : 4896
راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سال 1397
راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سال 1397
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 فروردین 1398 15:39:01 - تعداد مشاهده : 3088
اطلاعیه قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1397 کانون وکلای دادگستری مرکز که موفق به انجام استعلام پزشکی قانونی نشده اند
برابر هماهنگی انجام شده با سازمان پزشکی قانونی استان تهران می توانند ...
تاریخ انتشار : دوشنبه 26 فروردین 1398 08:45:00 - تعداد مشاهده : 871
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 فروردین 1398 08:12:10 - تعداد مشاهده : 1035
برگ راهنمای دریافت استعلامات پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1397
دریافت استعلامات سه گانه از طریق سایت کانون
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 اسفند 1397 11:15 - تعداد مشاهده : 2574
اطلاعیه در خصوص ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی سال 1397
اسامی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397 کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار : چهار شنبه 03 بهمن 1397 14:44 - تعداد مشاهده : 4499
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست
99 نفر از پذیرفته شده سهمیه ایثارگری آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز (به موجب دادنامه شماره 283 الی 305 مورخ 1397/04/16)
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 دی 1397 10:25 - تعداد مشاهده : 2350
راهنمای انتخاب شهر 99 نفر ایثارگران آزمون سال 96
راهنمای انتخاب شهر 99 نفر ایثارگران آزمون سال 96
تاریخ انتشار : شنبه 08 دی 1397 10:44 - تعداد مشاهده : 1597