راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سال ١٣٩٨
ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون ورودی سال ١٣٩٨
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (٢٠ الی ٣٠ تیرماه ٩٩ )
اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز
اطلاعیه در خصوص مهلت ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز
متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده ٨ در فروردین ماه ١٣٩٩
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه - مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ٢٠ الی ٣٠ فروردین ماه ١٣٩٩
عدم مراجعه به سازمان پزشکی قانونی تهران تا اطلاع ثانونی
متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده ٨ در دیماه ١٣٩٨