متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده ٨ در دیماه ١٣٩٨
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی وکالت سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز
متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده ٨ در مهر ماه ١٣٩٨
راهنمای انتخاب شهر (تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٧) از طریق اینترنت
مهلت اعطایی جهت رفع نقص پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٧
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ٢٠ الی ٣٠ مهرماه سال ١٣٩٨
متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده ٨ در تیرماه ١٣٩٨