اطلاعیه در خصوص ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی سال 1397
اسامی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397 کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار : چهار شنبه 03 بهمن 1397 14:44 - تعداد مشاهده : 2220
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
استثنائا ثبت نام دی ماه متقاضیان بند ((د)) ماده8 از اول بهمن لغایت دهم بهمن ماه 1397 خواهد بود - ثبت نام سایر بند های ماده 8 از بیستم لغایت سی ام دی ماه است
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 دی 1397 18:00 - تعداد مشاهده : 644
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست
99 نفر از پذیرفته شده سهمیه ایثارگری آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز (به موجب دادنامه شماره 283 الی 305 مورخ 1397/04/16)
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 دی 1397 10:25 - تعداد مشاهده : 800
راهنمای انتخاب شهر 99 نفر ایثارگران آزمون سال 96
راهنمای انتخاب شهر 99 نفر ایثارگران آزمون سال 96
تاریخ انتشار : شنبه 08 دی 1397 10:44 - تعداد مشاهده : 630
متقاضیان پروانه (بندهای مختلف ماده 8 ثبت نامی تیر ماه 1397)
تاریخ انتشار : یکشنبه 14 مرداد 1397 12:00 - تعداد مشاهده : 1553
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
بدون آزمون ورودی - از 20 تا 30 تیر ماه 1397
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 تیر 1397 07:30 - تعداد مشاهده : 1400
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 فروردین 1397 09:59 - تعداد مشاهده : 2032
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه (مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)
مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری - بدون آزمون ورودی
تاریخ انتشار : یکشنبه 19 فروردین 1397 10:55 - تعداد مشاهده : 1296
راهنمای انتخاب شهر از طریق اینترنت
مربوط به قبول شده های آزمون ورودی سال 1396
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 اسفند 1396 18:30 - تعداد مشاهده : 1639
برگ راهنماي دریافت استعلامات قبول شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال 1396
برگ راهنماي دریافت استعلامات
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1396 10:00 - تعداد مشاهده : 1985
اسامی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری مرکز (سهمیه عادی و ایثارگر)
اسامی قبول شده های آزمون بر اساس حروف الفبا
تاریخ انتشار : سه شنبه 03 بهمن 1396 13:10 - تعداد مشاهده : 1809
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه (مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه مخصوص بندهای مختلف ماده 8
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 08:05 - تعداد مشاهده : 1180
معرفی وکیل سرپرست تکمیل ظرفیت آزمون سال 1395
معرفی وکیل سرپرست تکمیل ظرفیت آزمون سال 1395
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1396 08:55 - تعداد مشاهده : 1311
ثبت نام اینترنتی درخواست پروانه (مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری)
ثبت نام مهرماه (20 الی 30) متقاضیان بندهای مختلف ماده 8
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 مهر 1396 12:20 - تعداد مشاهده : 1452
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1395 کانون وکلای دادگستری مرکز
به آگاهی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1395 کانون وکلای دادگستری مرکز می رساند که ...
تاریخ انتشار : دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 12:00 - تعداد مشاهده : 1174