اعلام نتایج انتخاب شهر پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٤٠٠ کانون وکلای دادگستری مرکز
راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سال ١٤٠٠
ثبت نام متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ - ٢٠ الی ٣٠ فروردین ماه ١٤٠٢
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه - دی ماه ١٤٠١
برگ راهنمای دریافت استعلام های پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال ١٤٠٠
اطلاعیه
مرحله اول : ثبت نام اینترنتی (١٦/٠٨/١٤٠١ لغایت ٢٣/٠٨/١٤٠١)
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٤٠٠ کانون وکلای دادگستری مرکز (سهمیه عادی و ایثارگر) به شرح زیر بر اساس حروف الفبا (با قید رتبه پذیرفته شده) اعلام می گردد.
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٩ کانون وکلای دادگستری مرکز
راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سال ١٣٩٩
برگ راهنمای دریافت استعلام های پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال ١٣٩٩