زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ( ٢٠ الی ٣٠ تیرماه ١٤٠٠ )
زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه مخصوص متقاضیان بندهای مختلف ماده ٨ ( بیستم الی سیم فروردین ماه ١٤٠٠ )
آخرین مهلت اعطایی جهت رفع نقص پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٨
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز
راهنمای انتخاب شهر (از طریق اینترنت) مربوط به پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون سال ١٣٩٨
ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون ورودی سال ١٣٩٨
اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز
اطلاعیه در خصوص مهلت ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز
متقاضیان پروانه بندهای مختلف ماده ٨ در فروردین ماه ١٣٩٩
راهنمای تکمیل پرونده و معرفی وکیل سرپرست قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٨ کانون وکلای دادگستری مرکز
عدم مراجعه به سازمان پزشکی قانونی تهران تا اطلاع ثانونی